ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Ι. Παπαφώτης Α.Ε.

ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία: ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρικό Κεφάλαιο: 60.000 €

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 142658208000

Διεύθυνση: Λυκαβηττού 4, 106 71 Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.emetron.gr

Email: info@emetron.gr

Εταίροι: Μαρούδα Αγγελική και Τριάντος Δημήτριος

Διαχειριστές: Τριάντος Δημήτριος